Événements

.

 

Ausstellung

2. Weltkrich

17.01. bis 31.03. 2020

Vun 11h00 bis 16h00

01.04. – 10.05.2020
Vun 9h30 – 18h00

D’Austellung iwwert d’Ardeneroffensive zu Buurschent an déi geplangten Visites guidées mussen leider op ee spéideren Datum reportéiert ginn.

L’exposition sur l’offensive des ardennes à Bourscheid et les visites prévues doivent être reportées à une date ultérieure.

 

 

Virowend
Nationalfeiertag

22. Juni 2020

um Buuschter Schlass

 

 

Castle On Fire

27. Juni 2020

 

 

1. Nocturne

9. Juli 2020

Ab 18h00

 

Fräien Entrée

 

 

2. Nocturne

16. Juli 2020

Ab 18h00

 

Fräien Entrée

 

3. Nocturne

23. Juli 2020

Ab 18h00

 

Fräien Entrée

 
 

5. Nocturne

6. August 2020

Ab 18h00

 

Fräien Entrée

 

 

4. Nocturne

30. Juli 2020

Ab 18h00

 

Fräien Entrée

 

Scottish Day

16. August 2020

 


Schlassmaart

24. an 25. Oktober 2020

Vun 11h00 bis 18h00